11
Herman Henry & Dominic

Ông Trần Vũ Hải (Herman)

Partner

Ông Trần Vũ Hải (Herman)

Trần Vũ Hải làm việc tại Tòa án nhân dân Tối cao từ năm 1989 đến năm 1990, và Viện kiểm sát nhân dân tối cao từ năm 1990 đến năm 1993. Năm 1994, ông gia nhập Đoàn Luật sư Hà Nội và thành lập công ty luật đầu tiên tại Hà Nội với tên gọi “Chi nhánh số 1 của Đoàn Luật sư Hà Nội ”. Sau đó, công ty luật đổi tên hai lần, “Công ty Luật Hà Nội” vào năm 1995 và “Văn phòng luật sư Trần Vũ Hải” vào năm 2002.

Trần Vũ Hải và công ty luật của ông có nhiều khách hàng, gồm hàng nghìn doanh nghiệp tư nhân, hàng trăm doanh nghiệp nhà nước, và hơn mười ngân hàng và tổ chức tài chính trong nước. Ông cũng tư vấn cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức quốc tế cũng như các cơ quan ngoại giao có trụ sở tại Việt Nam. Trần Vũ Hải có nhiều kinh nghiệm làm luật sư bảo vệ cho khách hàng trong hàng trăm vụ kiện thương mại, dân sự, hình sự và lao động trước tòa án địa phương các cấp ở Việt Nam. Ông cũng tư vấn pháp lý cho các giao dịch kinh doanh quốc tế liên quan đến các vấn đề được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Trần Vũ Hải và công ty luật của ông đã mở rộng phạm vi tư vấn pháp lý bằng cách phát triển hợp tác chuyên nghiệp với Coudert Brothers (Mỹ), Deacon Graham & James (Anh và Hồng Kông), DS Pollack (Pháp) và Freshfield (Anh).

Trần Vũ Hải đã tích cực đóng góp trong việc soạn thảo pháp luật, như là Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Hình sự, Pháp lệnh Đấu thầu, Luật Luật sư, Quy chế BOT và nhiều quy định kinh doanh khác.

học vấn

  • Cử nhân Luật, Khoa Luật, Đại học Martin Luther, Đức, 1986