Tài liệu tại Hội nghị về phòng chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa

Tài liệu của Hiệp hội Blockchain Việt Nam tại Hội nghị về phòng chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức. Trong đó, Hãng luật Herman, Henry & Dominic được vinh dự đóng góp 04 bài viết.

Ấn vào link dưới đây để đọc hoặc tài tài liệu về.

Related Posts

Leave a Reply